พิกัดร้าน

ติดต่อ

โทร

Tel.: +66-2560-2744,+66-2560-2745

Tax ID.: 0135558016514 (Head Office)

Email: sales@vela.co.th

Tel : +66-2560-2744,+66-2560-2745

Email : sales@vela.co.th

Tax ID : 0135558016514 (Head Office)

พิกัดร้าน

ติดต่อ

โทร

Tel : +66-2560-2744, +66-2560-2745

Email : sales@vela.co.th

Tax ID : 0135558016514 (Head Office)

Tel.: +66(0)2 560 2744, +66(0)2 560 2745

Tax ID.: 0135558016514 (Head Office)

Email: sales@vela.co.th

ที่อยู่

บริษัท เวลา อินโนเวชั่น จำกัด

50/1051 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

VELA INNOVATION CO., LTD.

50/1051 Moo 2, Rangsit-Nakorn Nayok Rd., T. Bueng Yitho, A. Thanyaburi, Pathumthani 12130 Thailand. )

เวลาทำการ

จันทร์ – อาทิตย์ : 9.00 – 17.00 น.

กรอกข้อมูลสอบถาม

  ที่อยู่

  บริษัท เวลา อินโนเวชั่น จำกัด

  50/1051 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

  VELA INNOVATION CO., LTD.

  50/1051 Moo 2, Rangsit-Nakorn Nayok Rd., T. Bueng Yitho, A. Thanyaburi, Pathumthani 12130 Thailand. )

  เวลาทำการ

  จันทร์ – อาทิตย์ : 9.00 – 16.00 น.

  กรอกข้อมูลสอบถาม

   แผนที่

   แผนที่