งานซ่อมและสอบเทียบ

งานซ่อมและสอบเทียบ (Repair and Calibration Services)

เวลา อินโนเวชั่น มีความสามารถซ่อมและการสอบเทียบที่หลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์ ย่านความถี่ต่ำ (DC  Low) ถึง ย่านความถี่สูง (RF Microwave/ wireless)

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราช่วยให้ บริษัท ของเราสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์และนำเสนอลูกค้าของเราด้วยวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการรักษาอุปกรณ์ทดสอบให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันยังช่วยลดและ จำกัดเวลาและค่าใช้จ่าย

บริการงานซ่อมและสอบเทียบที่หลากหลายไม่จำกัดเฉพาะแบรนด์สินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง  ในกรณีที่ทางห้องปฏิบัติการของเราไม่สามารถรองรับงานของท่านได้ เรายังมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นห้องปฏิบัติการงานซ่อมและสอบเทียบมาตรฐาน ISO1725อื่นๆ ที่สามารถรองรับงานบริการแก่ท่านได้ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเราจะดูแลเรื่องการขนส่ง และการนำเข้า ส่งออกทั้งหมด เพื่อช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับลูกค้าแบบครบวงจร