งานฝึกอบรมและที่ปรึกษา

งานฝึกอบรมณ์และที่ปรึกษา (Training & Consultancy) 

  • บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด
  • วางระบบและออกแบบห้องห้องปฏิบัติการทดสอบ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด
  • บริการให้คำปรึกษาวางระบบทั้งทางด้านเอกสาร และทางด้านเทคนิค โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ISO/IEC17025 และ ISO9001